Artist in Residence

Vol trots verwelkomen we de sympathieke Frederik Neyrinck aan wie we de titel van Artist in Residence vier jaar lang zullen toedragen. 

De unieke band tussen Frederik en I SOLISTI zorgt al jarenlang voor verschillende mooie samenwerkingen. Artistiek Directeur Francis Pollet herkende Frederiks talent al erg vroeg in diens carrière en heeft hem altijd gesteund in zijn verdere ontwikkeling. 

Intussen is het palmares van Frederik Neyrinck eindeloos, zijn plannen met ons ensemble ambitieus.

Als componist spreekt het voor zich dat we Frederiks werk regelmatig zullen programmeren. We plaatsen zijn repertoire in de kijker tijdens onze concerten, en schrijven daarnaast jaarlijks minstens één compositieopdracht voor hem uit, op maat van I SOLISTI.  

Maar als Artist in Residence gaat het engagement nog verder. Frederik zal deel uitmaken van onze Artistieke Raad en wordt betrokken bij de ontwikkelingstrajecten en -cursussen binnen het kader van de I SOLISTI ACADEMY. Hij zal, met de ervaring die hij heeft, in deze educatieve trajecten regelmatig een coachende rol op zich nemen.

Het wordt actieve samenwerking tussen I SOLISTI en Frederik Neyrinck die de artistieke kwaliteit en visie van I SOLISTI bewaakt en tegelijkertijd verder uitbreidt.

 

 

 

 

 

 

 

Eerdere composities van Frederik voor en in opdracht van I SOLISTI: